Erkenningen

 Stocker’s erkenningen

 

 

 


Sterkin is in 2005 opgericht door EnergieNed en Gastec N.V. (thans KIWA). Als onafhankelijke stichting beheert Sterkin de erkenningsregelingen voor elektrotechnische, gas technische en waterinstallateurs.

Een sterkin erkende installateur is gecontroleerd op vakmanschap en het gebruik van geschikte meetmiddelen.

Voor meer zie Sterkin’s website: LINK

 

 


UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel. Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. UNETO-VNI ‘staat’ voor deze sectoren. Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn is het een factor van betekenis. Zo is UNETO-VNI continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Voor meer zie UNETO-VNI’s website: LINK

 

 


 In koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van koudemiddelen. Dit zijn chemisch samengesteld stoffen met bepaalde thermodynamische eigenschappen. Deze koudemiddelen zijn zogeheten broeikasgassen en vallen onder Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde stoffen (F-gassen).

Met het verdrag van Kyoto (1997) vormde een nieuwe stap op weg naar de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en daarmee de bescherming van de ozonlaag.
In het laatste decennium stonden diverse Europese verordeningen aan de basis van verdere verfijning van wet- en regelgeving rondom hetzelfde thema. 
De voorlopig laatste en meest recente stap is het door de Nederlandse overheid ontwikkelde F-Gassenbesluit die gebaseerd is op Europese wetgeving.

Met ingang van 1 januari 2010 is bedrijfscertificering volgens het F-Gassenbesluit een wettelijke verplichting en dient vanaf 1 juli 2011 volledig te zijn ingevoerd in de branche van koeltechnische bedrijven.

Voor meer zie Bureau Veritas’ website: LINK

 


Het STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) certificaat is al jarenlang een vertrouwd merk in de koude techniek sector. STEK promoot het STEK certificaat intensief. Daarbij maken ze duidelijk dat er (naast de minimale F-gassen certificering) een certificaat bestaat dat meer inzet op milieubewust en zorgvuldig installeren: een belangrijk onderscheid. Hier kan een bedrijf het verschil maken; duurzaamheid staat bij veel afnemers hoog in het vaandel en is steeds vaker een selectiecriterium.

Bedrijven aangesloten bij STEK, voldoen (middels toetsing) aan hoge eisen t.a.v. kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in hun dienstverlening en dragen bij aan een duurzame samenleving.

Voor meer zie STEK’s website: LINK

 

<