Skip to content

Stocker’s erkenningen

Bureau Veritas

In koelinstallaties wordt gebruik gemaakt van koudemiddelen. Dit zijn chemisch samengesteld stoffen met bepaalde thermodynamische eigenschappen. Deze koudemiddelen zijn zogeheten broeikasgassen en vallen onder Europese verordening 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde stoffen (F-gassen).

Met het verdrag van Kyoto (1997) vormde een nieuwe stap op weg naar de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en daarmee de bescherming van de ozonlaag.
In het laatste decennium stonden diverse Europese verordeningen aan de basis van verdere verfijning van wet- en regelgeving rondom hetzelfde thema. 
De voorlopig laatste en meest recente stap is het door de Nederlandse overheid ontwikkelde F-Gassenbesluit die gebaseerd is op Europese wetgeving.

Met ingang van 1 januari 2010 is bedrijfscertificering volgens het F-Gassenbesluit een wettelijke verplichting en dient vanaf 1 juli 2011 volledig te zijn ingevoerd in de branche van koeltechnische bedrijven.

Lees meer

CO Certificering

In de Kiwa BRL K25000 zijn de minimale eisen op een overzichtelijke manier vastgelegd. Kiwa kan de audits voor deze richtlijn gedeeltelijk ‘remote’ uitvoeren door op afstand mee te kijken en zo steekproefsgewijs de uitgevoerde werkzaamheden te controleren.

In de Kiwa BRL zijn eisen vastgelegd voor de volgende deelgebieden:

  • Installatie van nieuwe gasverbrandingsinstallaties;
  • Uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen, rookgasafvoervoorzieningen en luchtverwarmers;
  • Uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen, rookgasafvoervoorzieningen en luchtverwarmers; of
  • Inbedrijfstellen en vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingsinstallatie na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.

Onze monteurs en het bedrijf zijn allen voorzien van bovenstaande certificeringen.

Erkend Leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf dragen wij bij aan de toekomst van het vakmanschap en zijn wij een schoolvoorbeeld voor de branche. Samen met SBB (samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en Installatiewerk Achterhoek leiden wij het personeel van de toekomst op!